Znakowanie zabytków – ćwiczenia Podlasie-23

W dniu 12 maja 2023 r. w ramach ćwiczenia doskonalącego Podlasie–23 został przeprowadzony epizod dotyczący oznakowania wybranych zabytków nieruchomych z terenu województwa podlaskiego, znakiem rozpoznawczym konwencji haskiej.

W ćwiczeniach uczestniczył Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Małgorzata Kierzkowska – zastępca PWKZ, pracownicy WUOZ w Białymstoku oraz administratorzy oznakowanych zabytków.

Oznakowane obiekty to:

– dom ludowy przy ul. Piłsudskiego 11 w Supraślu,

– kamienica z oficyną oraz murem z przejazdem bramnym wraz z wejściem bocznym na Placu Kościuszki 26 w Sokółce,

– dawna rezydencja ekonomiczna przy ul. 11 Listopada 8 w Tykocinie,

– dom ludowy im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sokole w gminie Michałowo,

– synagoga przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach.

W czasie ćwiczeń wszystkie zabytki zostały oznakowane zgodnie z posiadanymi planami ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Postępowanie w celu zabezpieczania zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych regulują: konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r., drugi protokół do konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z dnia 14 maja 1954 r., sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r., art. 88 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz plan ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowym opracowany przez właściciela, zarządcę lub użytkownika zabytku.