AUGUSTOWSKA DREWNIANA ŚWIETLICA W REJESTRZE ZABYTKÓW

Decyzją z dnia 23.06.2021 r. prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego budynek świetlicy przy ul. Tartacznej w Augustowie.

Postanowienie podjęte zostało w oparciu o zachowane przez obiekt wartości artystyczne, historyczne oraz naukowe.

Historia budynku tzw. „Domu Drzewiarza” nierozerwalnie łączy się z pierwszym planem zabudowy miasta Augustowa, gdzie w latach 20-30. XX w. powstało osiedle robotnicze dla osób znajdujących zatrudnienie w augustowskim tartaku. Na terenie niniejszego osiedla znajdywały się finansowane przez zakład instytucje kulturalne, społeczne oraz oświatowe – w tym budynek świetlicy umiejscowiony przy ul. Tartacznej. Do użytku mieszkańcom dzielnicy Lipowiec oddany został w 1937 r.

Jego formę architektoniczną powiązać można ze szczególnie modnym na początku XX wieku stylem tzw. architektury zakopiańskiej. Wśród cech charakteryzujących ten nurt wyróżnić można m.in. ozdobnie wycinane wiatrownice szczytu, które zakończone są szparogami, obecność tarasów i ganków z podcieniami czy też szerokie okapy wsparte na ozdobnych kroksztynach. 

Wśród elementów składowych budynku zdecydowanie wyróżnia się wyjątkowa balustrada opatrzona motywem słońca, trójkątnym szczytem powyżej oraz wydatnym okapem dekorowanym motywami solarnymi.

Jak wskazała podlaska wojewódzka konserwator zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz: Troska o zachowanie oraz ochronę historycznej tkanki miejskiej, do jakiej niewątpliwie zaliczyć można budynek świetlicy, leży w interesie społecznym. Określić go można mianem autentycznego dokumentu historii rozwoju architektonicznego i urbanistycznego miasta Augustowa zachodzącego w dwudziestoleciu międzywojennym.