Cerkiew cmentarna p.w. Św. Michała Archanioła w Fastach

Cerkiew cmentarna p.w. Św. Michała Archanioła w Fastach, usytuowana w centrum cmentarza prawosławnego, została wybudowana w latach 1893-1895.

Cerkiew cmentarna p.w. Św. Michała Archanioła w Fastach

Drewnianą świątynię wzniesiono na rzucie prostokąta, w konstrukcji mieszanej – wieńcowej i sumikowo-łątkowej. W cerkwi zachowała się oryginalna stolarka okienna. Są to okna jednoskrzydłowe, o prostokątnym wykroju zakończonym odcinkowo, z dekoracyjnie wyrzynanymi, w elewacji południowej i wschodniej nadokiennikami, w kształcie stylizowanego kwiatu tulipana flankowego wicią roślinną.

We wnętrzu znajduje się architektoniczny, XIX–wieczny ikonostas opracowany z użyciem kanelowanych kolumn koryckich i pilastrów oraz profilowanych gzymsów.

Cerkiew jest przykładem XIX-wiecznego, drewnianego budownictwa sakralnego charakterystycznego dla regionu Podlasia. Swoją archaiczną i prostą formą nawiązuje do najstarszych, jednonawowych świątyń prawosławnych o zwartej, prostopadłościennej bryle przykrytej dwuspadowym dachem. Tego typu świątynie zachowały się również w Mielniku, Mostowlanach, Jurowlanach czy Pasynkach – podaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – PWKZ.

W 2021 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków przyznała dotację na remont drewnianej cerkwi p.w. Św. Michała Archanioła – etap I, w wysokości 25 000 zł. Prace dotyczyły wymiany stolarki okiennej, wykonania opaski przeciwwilgociowej oraz remontu podmurówki. Natomiast w 2022 roku Parafia otrzymała dotację w kwocie 25 000 zł na II etap remontu cerkwi, dotyczący wymiany części szalówki zewnętrznej ścian.