Dotacje PWKZ 2024

Trwa formalna ocena złożonych do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęły 62 wnioski o przyznanie dotacji ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Wnioski są aktualnie sprawdzane pod względem formalnym. Te prawidłowo wypełnione i złożone poddawane są dalszej ocenie merytorycznej.

Łączna wnioskowana kwota to w tym roku ponad 7 mln zł. Podlaska Konserwator Zabytków dysponuje budżetem 2 miliony 270 tysięcy złotych.