Dwór w Pawłowiczach i tablica fundacyjna z herbem Wołłowiczów

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków dokonała oględzin dworu w Pawłowiczach, w których uczestniczyli także: Piotr Rećko – Starosta Sokólski, Paweł Mikłasz – Wójt Gminy Kuźnica, przedstawiciele starostwa sokólskiego oraz pracownicy WUOZ w Białymstoku.

Przedmiotowy obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1956 roku.

Dwór w Pawłowiczach jest jednym z nielicznych obiektów, którego powstanie datowane jest  na początek XVII w. Dwór był własnością rodu Wołłowiczów do początków XVIII w.  Okres II wojny światowej i pierwsza powojenna dekada przyczyniły się do znaczącej dewastacji obiektu. W latach 60. XX w. pod okiem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rezydencję odbudowano i nadano jej obecny, bardziej renesansowy wygląd. Aktualnie na mój wniosek urząd konserwatorski prowadzi czynności mające na celu rozpoczęcie procedury wpisu do rejestru, znajdującej się na frontowej elewacji budynku cennej tablicy fundacyjnej dworu. Tablica ta jest niezwykle istotnym źródłem historycznym, dlatego też m.in. ze względu na jej wartości naukowe, w tym historyczne bez wątpienia powinna zostać objęta najwyższą ochroną konserwatorską. W kolejnych etapach, już jako zabytek tzw. rejestrowy, niniejsza tablica zostanie poddana konserwacji – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.

Obok Bogorii, rodowego herbu Wołłowiczów, na tablicy znajduje się łacińska inskrypcja o treści: „Paweł Wołłowicz sobie i swoim jakimkolwiek również wdzięcznym spadkobiercom zbudował w roku pańskim 1610. Czego pragniesz dla siebie, czyń drugiemu. Na elewacji frontowej wmurowana jest tablica fundacyjna z inskrypcją i herbem Wołłowiczów – Bogoria z 1610 roku”.