GRATULACJE OD PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

W Pałacu Prezydenckim (28.11) odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów profesorskich. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków, prof. UwB odebrała tytuł Profesora Nauk Humanistycznych przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jest to najwyższy stopień kariery naukowej. 

Prof. Małgorzacie Dajnowicz podczas uroczystości towarzyszyła Rodzina.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskała tam także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (2001 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku zdobyła na Uniwersytecie Opolskim (2009 r.). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2019 r. Jest kierownikiem Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezesem Instytutu Studiów Kobiecych.

Prof. Dajnowicz opublikowała jako autor, współautor i redaktor ponad 130 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej, dziejów prasy, ruchów społecznych, myśli politycznej, tematyki kobiecej. Od 2018 roku pełni funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

https://wuoz.bialystok.pl/konserwator-zabytkow/

Jak czytamy na stronie Prezydent.PL, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

Relacja z uroczystości w dn. 28.11.2019

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,143,andrzej-duda-nominacje-profesorskie.html

Od początku kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyło się 25 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/statystyki/statystyki-profesorskie/