Gratulacje z rąk prezydenta Miasta Suwałk

Adam Musiuk, podlaski wojewódzki konserwator zabytków przyjął gratulacje z rąk Czesława Renkiewicza, prezydenta Miasta Suwałk.

„Proszę z tej okazji przyjąć moje życzenia pomyślności i sukcesów na objętym stanowisku. Życzę Panu satysfakcji z realizacji planów i przedsięwzięć na rzecz ochrony zabytków w województwie podlaskim. Oby podejmowane działania jak najdłużej służyły przyszłym pokoleniom” – życzył prezydent Suwałk.

W trakcie spotkania Adam Musiuk podkreślił znaczenie Miasta Suwałki na konserwatorskiej mapie Podlasia. Podczas rozmowy omówiono także kilka nowych inicjatyw dotyczących Suwałk.

 

gratulacje prezydenta Suwałk
Czesław Renkiewicz, prezydent Miasta Suwałk oraz Adam Musiuk, podlaski wojewódzki konserwator zabytków