Koniec prac konserwatorskich przy Krzyżu – Karawaka

Zakończono prace konserwatorskie przy Krzyżu – Karawaka, usytuowanym na terenie cmentarza rzymskokatolickiego Parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.

W ramach założeń programu prac konserwatorskich wykonano m.in. następujące czynności: oczyszczenie i dezynfekcję obiektu, usunięcie nawarstwień korozyjnych metodą strumieniowo – ścierną, odtłuszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i pęknięć korozyjnych oraz wykonanie niezachowanych fragmentów płyt inskrypcyjnych.

Krzyż – Karawaka, znajdujący się na terenie cmentarza rzymskokatolickiego Parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.

Karawaka znajduje się w północnej części kwatery nr 29 na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Monumentalny krzyż patriarchalny jest również znany pod nazwą hiszpański czy choleryczny. Obiekt został posadowiony na granitowej podstawie i żeliwnym trzystopniowym cokole. Na trzonie osadzono wysoki krzyż patriarchalny o kwadratowych w przekroju ramionach, na którego ściankach umiejscowiono błagalne, prostokątne tablice.

Karawaka wywodzi swoją nazwę od hiszpańskiego miasta Caravaca, które zasłynęło z krzyża stanowiącego pomoc w ochronie miasteczka przed klęskami. Typ krzyża – karawaka stał się popularny w Europie w XVI wieku, były one ustawiane na cmentarzach epidemicznych, przy drogach oraz używane w formie medalika.

Krzyż został wykonany w białostockim Zakładzie Budowy Maszyn i Odlewni Żeliwa Antoniego Wieczorka w 1892 roku. Zakład ten szybko stał się jednym z najlepiej prosperujących w regionie. Głównymi odbiorcami produktów byli nie tylko przedsiębiorcy, ale i lokalna społeczność.

Krzyż – karawaka jest cennym przykładem sztuki odlewniczej. Historycznie związany z postacią Antoniego Wieczorka stanowi cenne dziedzictwo historyczne jak i artystyczne naszego regionu. Należy wspomnieć, iż przedmiotowy krzyż jest pierwszym ruchomym obiektem z terenu cmentarza farnego w Białymstoku wpisanym do rejestru zabytków w 2020 roku – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

W 2021 roku Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 20 000 zł na prace konserwatorskie przy przedmiotowym zabytku.