Koniec prac w Szaciłówce

W ostatnim czasie zakończono roboty budowlane przy zabytkowym wiatraku w miejscowości Szaciłówka.

Prace polegały na obiciu wiórem osikowym ścian wiatraka, naprawie stolarki okiennej, oczyszczeniu i pomalowaniu dachu.

Jak wskazuje karta ewidencyjna zabytku konstruktorem i budowniczym obiektu był Kazimierz Bartulewicz. Budowa wiatraka trwała od 1932 do 1937 roku. Obiekt usytuowano na wzgórzu w pobliżu trasy Białystok-Augustów. Bryła obiektu ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie regularnego ośmioboku oraz ścianach zwężających się ku górze. Budynek posiada trzy kondygnacje oraz podpiwniczenie. Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami zapewniają jednobiegowe schody. Całkowita wysokość obiektu wynosi 1230 cm, zaś szerokość podstawy 800 cm. Wiatrak pracował nieprzerwanie do 1948 roku. 

Młyn wiatrowy w Szaciłówce  jest wyjątkowym przykładem budownictwa przemysłowego wsi. Zachowując swoją drewnianą konstrukcję, niezmiennie świadczy o wyjątkowości województwa podlaskiego pod względem zachowanej do dzisiaj architektury drewnianej. Z całą pewnością mogę potwierdzić słowa Mieczysława Pawlika, wybitnego znawcy i badacza młynów wiatrowych, iż przedmiotowy wiatrak „jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Białostocczyźnie” – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Wiatrak został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1976 roku.