KONKURS O STYPENDIA TWÓRCZE

Do 12 września trwa nabór wniosków w ramach Konkursu na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020/I. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzję o przyznaniu stypendium podejmie do końca roku.

Dziedziny w kategorii stypendia twórcze:

  • literatura,
  • sztuki wizualne,
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • film,
  • opieka nad zabytkami,
  • twórczość ludowa;

Dziedziny w kategorii stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury:

  • animacja i edukacja kulturalna,
  • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.gov.pl/web/kultura/trwa-nabor-wnioskow-w-konkursie-o-stypendia-tworcze-oraz-stypendia-z-zakresu-upowszechniania-kultury-na-2020-r?fbclid=IwAR1tTIWxdMQdmZlxQJnC4YaVkn9pH4eC1a7kRojOP9I4_GA-Z0D35EbyLuo