Nowy wpis do rejestru zabytków

Województwo podlaskie wzbogaciło się o nowy zabytek, jest nim rzeźba Matki Bożej z Lourdes, która znajduje się w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Supraślu.

Rzeźba ta wpisuje się w tendencje rozkwitu kultu Matki Bożej, intensywnie rozwijającego się w XIX w., do czego przyczyniło się ogłoszenie w 1854 r. przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny. Do najpopularniejszych i najbardziej czczonych wizerunków z tego okresu należy właśnie figura Matki Bożej z Lourdes, która w niedługim czasie stała się inspiracją dla wielu podobnych przedstawień.

Rzeźba będąca przedmiotem wpisu do rejestru zabytków pochodzi z 1 poł. XX w. i charakteryzuje się wysokimi wartościami artystycznymi. Poprawność proporcji i anatomii postaci Matki Bożej podkreślonej stylem mokrych szat świadczy o wysokim warsztacie artystycznym jej twórcy.

Drewniana, polichromowana figura została umieszczona na ośmiobocznej, jasnobrązowej podstawie. Przedstawia postać Matki Bożej ze złożonymi dłońmi w geście modlitewnym, w pozie kontrapostu, w ujęciu frontalnym z głową lekko uniesioną ku górze, ubraną w biało-błękitną suknię, przewiązaną w pasie szeroką szarfą.

Świątynia, w której przechowywana jest rzeźba, powstała w latach sześćdziesiątych XIX w. wg projektu białostockiego architekta Glebowa. Jest również cennym zabytkiem architektury sakralnej, związanym z rozwojem miasta Supraśl. Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1998 roku.