OGLĘDZINY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. KRZYŻA W PRZYTUŁACH

Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków przeprowadziła oględziny kościoła par. pw. św. Krzyża w Przytułach projektu Stanisława Bukowskiego. Modernistyczna architektura kościoła nawiązuje do form historycznych.

Kościół pw. św. Krzyża w Przytułach.

Od maja 2021r. trwa postępowanie administracyjne w sprawie wpisania tego obiektu do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Celem wizyty była ocena stanu technicznego budynku oraz posiadanych wartości zabytkowych.

Parafia pw. Krzyża Świętego została erygowana ok. 1436 r. z fundacji księcia mazowieckiego Władysława. Ostatni z trzech istniejących w historii parafii kościołów drewnianych został zniszczony w czasie II wojny światowej w 1941 r. W latach 1950-1960 staraniem proboszczów: ks. Stanisława Skrodzkiego i ks. Lucjana Stecia wybudowano z kamienia polnego i cegły obecny kościół pw. Krzyża Świętego.

Kościół pw. św. Krzyża w Przytułach posiada przede wszystkim wartości artystyczne uwidaczniające się w witrażach okiennych oraz posadzce ceramicznej w kolorach bieli, czerni i szarości. Dominującym elementem dekoracyjnym tej budowli jest motyw schodkowy widoczny przede wszystkim w szczycie budynku, blendach, zwieńczeniu portalu, jak i naczółkach trójbocznie zamkniętych otworów okiennych. Obiekt jest niezwykle ważny dla lokalnej społeczności, obecnie otoczony szczególną opieką ks. Tadeusza Golona. – informuje prof. Małgorzata Dajnowicz.

Postępowanie w sprawie wpisania kościoła pw. św. Krzyża w Przytułach do rejestru zabytków nieruchomych prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wszczęła z urzędu. Najprawdopodobniej zakończy się jeszcze we wrześniu bieżącego roku.