PAWILON W CHOROSZCZY W REJESTRZE ZABYTKÓW !!!

Jest nowy zabytek w województwie podlaskim !!

To PAWILON GOŚCINNY W CHOROSZCZY. 

Decyzją prof. Małgorzaty Dajnowicz – Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, pawilon gościnny wschodni przy Pałacu Branickich w Choroszczy, gm. Choroszcz, pow. białostocki znalazł się (25.07) w Rejestrze Zabytków. Jest to murowana oficyna pamiętająca czasy Branickich. Pawilon dla gości, zniszczony został w czasie I wojny i odbudowany w latach 30. XX wieku.

Pawilon posiada wartości historyczne – stanowi element letniej rezydencji jednego z najpotężniejszych magnatów Rzeczypospolitej, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego (1689 – 1771), właściciela m. in. Białegostoku. Pawilon jest integralną częścią barokowego założenia pałacowo – parkowego zaprojektowanego wzdłuż osi głównej, pierwotnie funkcjonującego z symetrycznie usytuowanym drugim pawilonem gościnnym (dziś niezachowanym), bez którego osiemnastowieczna rezydencja straciłaby swój pierwotny rozłożysty i reprezentacyjny charakter. Pawilon przypomina o świetności rezydencji za czasów Jana Klemensa Branickiego, tym samym posiada wartość dokumentu historii.

Pawilon gościnny jest jedynym zachowanym obiektem w zespole pałacowo-parkowym Branickich w północnej części Choroszczy, który pełnił podporządkowaną rolę wobec pałacu, co podnosi jego wartości naukowe. Pawilon ma z tego względu również wartości dydaktyczne oraz ewidentną wartość ponadregionalną jako przedmiot badań nad budownictwem rezydencjonalnym w osiemnastowiecznej Polsce.