PIĘKNE DREWNIANE CERKWIE NA PODLASIU

Pielęgnowanie tradycyjnych wartości jest ogromnie ważne i potrzebne. Jest to zachowanie tożsamości kulturowej i dziedzictwa narodowego naszego regionu i całego kraju” – mówiła (12.07) w miejscowości Samogród, prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków w obecności prawosławnych duchownych oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin. 

Województwo Podlaskie to różnorodność kultur i wyznań. Warto odwiedzić, poznać takie miejsca i zobaczyć jak zgodnie obok siebie żyją Katolicy, Prawosławni, Polscy Tatarzy, Żydzi, Białorusini, Romowie. 

Przedstawiciele polskiej Cerkwi liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. osób. Według danych GUS przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało 156 tys. jednak wg prawosławnych hierarchów liczba ta w rzeczywistości może być znacznie większa. 

Przyjmuje się, że centrum prawosławia jest województwo podlaskie – to tam są największe w kraju skupiska wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Drewniana cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie pochodzi z XIX w.  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. W ramach programu: Dziedzictwo Kulturowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w świątyni zrealizowano remont dachu.

Prof. Małgorzata Dajnowicz na zaproszenie proboszcza Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie ks. Adriana Charytoniuka brała udział w uroczystościach liturgicznych ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie poświęcenia wody, rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył ks. Aleksander Klimiuk, po której nastąpiła procesja wokół świątyni.

                 

Samogród Cerkiew.pl Cerkiew Polska Cerkiew w Polsce – architektura i wystrój Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego #Zabytki #Podlasie