Podsumowanie działalności PWKZ 2018-2023

Szanowni Państwo,

moja misja ochrony zabytków dobiegła końca. Zgodnie z obietnicą dzielę się z Państwem podsumowaniem działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w latach, kiedy pełniłam zaszczytną funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dziękuję wszystkim Przyjaciołom zabytków, zwłaszcza ich Opiekunom za dotychczasową współpracę.

Z serdecznymi pozdrowieniami

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz