POWRÓT OBRAZU „ORATORIUM” DO GALERII SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU

Do Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku powrócił obraz „Oratorium” autorstwa prof. Ludomira Sleńdzińskiego. Dzieło było prezentowane na zagranicznej wystawie. Oględzin i odbioru dokonała prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków. 

Obraz „Oratorium” Ludomir Sleńdziński namalował w 1944 roku. Dzieło przedstawia szkicowo malowany pejzaż Wilna – skumulowane w jednym kadrze kościoły. Na pierwszym planie gotycki kościół św. Anny, wieże kościoła bernardyńskiego, wieża kościoła św. Michała i zarys sylwety Ostrej Bramy. Na dalszym planie katedra św. Stanisława, kościół śśw. Filipa i Jakuba. Po prawej stronie fragment zielonego mostu i kościół św. Rafała. We wszystkich wieżach kościołów rozdzwonione dzwony.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na czasowy wywóz dzieła za granicę. Obraz prezentowany był na wystawie Difficult Age: Vilnius, 1939-1949 w MO Museum w Wilnie. Pod koniec maja powrócił do Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku.

Oględzin i odbioru obrazu dokonała prof. Małgorzata Dajnowicz. Wojewódzka konserwator zabytków obejrzała prezentowaną w Galerii Sleńdzińskich ekspozycję i wpisała się do księgi pamiątkowej.

Warunki wywozu zabytków za granicę określa art. 51 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. z dnia 2021.04.16).

Ludomir Sleńdziński tworzył od 1908 roku do końca swojego życia (1980). Namalował co najmniej 500 obrazów. Spuścizna rodziny Sleńdzińskich stanowi około 60% wszystkich zbiorów Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku.