Prace nad ikonostasem z Nowoberezowa

Adam Musiuk – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Karol Łopatecki – Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbyli wizytę, której celem było zapoznanie się z postępem prac nad konserwacją niezwykłego odkrycia w cerkwi filialnej św. Jana Teologa w Nowoberezowie.
 
Na strychu cerkwi odnaleziono nieznane dotąd nauce fragmenty ikonostasu z ok. 2.–3. ćwierci XVII w. To najstarszy zachowany ikonostas na Podlasiu i prawdopodobnie jeden z najstarszych i najważniejszych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.
 
Tego niezwykłego odkrycia dokonał, podczas inwentaryzacji, Zespół Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Prace konserwatorskie prowadzi Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ma duże doświadczenie w konserwacji takich zabytków.
 
W skład zespołu wchodzą: prof. M. Iwanicka, prof. E. Szmit-Naud, prof. J. Stachera, mgr W. Machowicz, mgr D. Piasecka oraz mgr A. Faron.
 
„Cieszy mnie aktualny stan prac nad tym wyjątkowym zabytkiem. Widzę wielki profesjonalizm i zaangażowanie osób zajmujących się konserwacją ikonostasu, za co chcę im serdecznie podziękować” – podsumował Adam Musiuk.
 
Dotychczasowe działania obejmowały zabezpieczenie odspojeń, wstępne oczyszczanie, podklejanie zaprawy z warstwą malarską oraz stabilizację drewna. Wizyta Adama Musiuka i Karola Łopateckiego podkreśla ogromne znaczenie tego odkrycia dla naszego dziedzictwa kulturowego.