Prace przy chorągwi Magistratu i Miasta Nowy Dwór

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

W dniu 15 maja 2023 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku odbyło się spotkanie komisji konserwatorskiej związane z toczącymi się pracami przy chorągwi Magistratu i Miasta Nowy Dwór.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – podlaski wojewódzki konserwator zabytków, Andrzej Humienny – wójt gminy Nowy Dwór, Agnieszka Płocka-Wojtala – kierownik I wydziału inspekcji zabytków, Agnieszka Witek – p.o. kierownika II wydziału inspekcji zabytków.

Przedmiotowa chorągiew została wykonana około 1925 roku. Po II wojnie światowej stanowiła część wyposażenia Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Dworze, zaś w 2021 roku została przekazana Gminie Nowy Dwór, na której wniosek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie jej wpisu do rejestru zabytków.

Awers chorągwi został wykonany z tkaniny w kolorze zbliżonym do czerwieni ze wzorem w róże, w jego centrum widnieje sylwetka orła w koronie. Centralną część rewersu zajmuje aplikacja z malowanym przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem.

W 2021 r. decyzją prof. Małgorzaty Dajnowicz chorągiew została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Chorągiew Magistratu i Miasta Nowy Dwór posiada przede wszystkim wartości historyczne. Stanowi pamiątkę przypominającą o historii miasta założonego przez królową Bonę oraz samorządności utworzonej przez króla Stefana Batorego. Jest to obiekt ważny wśród lokalnej społeczności, obecnie otoczony szczególną opieką Gminy Nowy Dwór oraz jej mieszkańców – czytamy w jej decyzji wpisu do rejestru.