Przyznanie odznaki za długoletnią służbę

W 1922 roku Sejm uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej – w tym roku mija 100 lat od tego wydarzenia. W dniu 20 grudnia 2022 roku Pani Irena Iwaniuk – kierownik Delegatury WUOZ w Łomży z rąk dr Tomasza Madrasa – Wicewojewody Podlaskiego otrzymała medal za długoletnią służbę.

Medal ten został przyznany przez Andrzeja Dudę – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Podlaskiego za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pani Irena Iwaniuk posiada ponad 39-letni staż pracy w zakresie ochrony zabytków. Wykazuje się dużym zaangażowaniem, sumiennością i odpowiedzialnością w wykonywaniu swoich obowiązków. Przejawia nienaganną postawę etyczną pracownika służby cywilnej oraz cieszy się bardzo dobrą opinią i szacunkiem wśród współpracowników i środowiska związanego z ochroną zabytków. W 2020 r. w pełni objęła obowiązki kierownika Delegatury w Łomży.

Długoletnie przygotowanie zawodowe i profesjonalizm pozwala jej nie tylko wzorowo wykonywać swoje obowiązki, ale również dzielić się zdobytą wiedzą z młodszymi pracownikami. W 2015 r. została mianowana urzędnikiem służby cywilnej. Jest członkiem komisji architektoniczno-urbanistycznych m.in. w Łomży i Zambrowie oraz współautorką publikacji z zakresu ochrony zabytków.

Podczas wręczania odznaczeń dr Tomasz Madras podziękował, w imieniu własnym, jak i Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego, nagrodzonej za pracę na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków skierowała do uhonorowanej słowa uznania, podziękowała za codzienną pracę, życząc satysfakcji ze służby dla zabytków.