RZEŹBA ŚWIĘTEGO JANA NEPOMUCENA W REJESTRZE ZABYTKÓW

Decyzją z dnia 19.08.2021 r. prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego rzeźbę Św. Jana Nepomucena w Drohiczynie.

Rzeźba Św. Jana Nepomucena

Rzeźba, o której mowa znajduje się we wnęce kapliczki przydrożnej w Drohiczynie, dz. nr 10 i pochodzi z XVIII w. Została wykonana w stylu baroku ludowego, z drewna, technikami rzeźbiarskimi. Postać świętego została ukazana w pozycji stojącej, z prawą ręką uniesioną ku górze, lewą zgiętą w łokciu, wysuniętą do przodu. Święty ubrany jest w sutannę, komżę zdobioną u dołu pasem koronki oraz mantolet.

Jak wskazała podlaska wojewódzka konserwator zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz: „Rzeźba posiada wartości artystyczne uwidaczniające się w sposobie wykonania szat postaci oraz ich detalu takich jak pas koronki u dołu komży. Jej zachowanie leży w interesie społecznym.” Ponadto przedmiot jest ważnym elementem religijnej świadomości wśród lokalnej społeczności.

Z wnioskiem o wpisanie rzeźby do rejestru zabytków do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zwróciła się Gmina Drohiczyn.