TRZY IKONY W REJESTRZE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Decyzją z dn. 03.04.2020 r., Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego trzy XIX-wieczne ikony. Wniosek w tej sprawie złożyła parafia prawosławna pw. Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie.

Są to ikony malowane na desce technikami olejnymi: ikona – Salvator Mundi oraz ikona – Św. Eliasz Prorok i Maria Egipcjanka oraz temperą: ikona – Dwanaście Świąt. Ikony z wyposażenia cerkwi w Samogródzie posiadają wartości artystyczne, ze względu na które zasadne było wpisanie ich do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego. Ikony prezentują dość wysoki poziom artystyczny oraz należą do wartościowych przykładów malarstwa religijnego z XIX wieku.