UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O ZABYTKACH

„ODKRYJ PODLASKIE ZABYTKI” – Radio Akadera https://akadera.bialystok.pl/audycje/odkryj-podlaskie-zabytki/

„WAKACJE Z ZABYTKAMI” – Polskie Radio Białystok https://www.radio.bialystok.pl/wakacje-z-zabytkami/index

„SZLAKIEM DREWNIANYCH ŚWIĄTYŃ” – TVP3 Białystok https://bialystok.tvp.pl/43763122/szlakiem-drewnianych-swiatyn

„DZIEŃ KONSERWATORA ZABYTKÓW. ŚLADY PRZESZŁOŚCI W OPINI SPECJALISTÓW” – Polskie Radio  https://bit.ly/30avZXe

FILM – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków https://www.youtube.com/watch?v=QuxmT4l5LjI

FILM – Zabytki i miejsca pamięci województwa podlaskiego cz.I https://www.youtube.com/watch?v=PfwYm4ZHY00