UROCZYSTOŚCI W MOSTOWLANACH

W niedzielę (30.08) w Mostowlanach (gmina Gródek) świętowano 180-lecie budowy cerkwi parafialnej pw. św. Jana Teologa. W uroczystościach wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Drewniana cerkiew parafialna pw. św. Jana Teologa w Mostowlanach została wybudowana w II połowie XIX wieku (ustna tradycja jako datę budowy świątyni wskazuje rok 1840). Według źródeł i przekazów historycznych cerkiew została wyświęcona w 1862 roku. W 1905 roku świątynię rozbudowano. Wzniesiono wówczas duży przedsionek, nad którym wybudowano czworoboczną, u góry ośmioboczną wieżę – dzwonnicę z ostrosłupowym hełmem i cebulastą kopułą.

Cerkiew w Mostowlanach jest jedną z największych drewnianych świątyń prawosławnych na terenie Podlasia. Architektura cerkwi i jej rozwiązania techniczne nawiązują do cech kresowego budownictwa cerkiewnego.

W II połowie XX wieku w cerkwi prowadzono liczne prace budowlane i konserwatorskie, m.in. wymieniono pokrycie dachowe, pomalowano dzwonnicę i doprowadzono elektryczność. W ostatnich latach dokonano m.in. obróbki blacharskiej deski cokołowej, wymieniono drewnianą podłogę w świątyni i słupy konstrukcyjne. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wspiera parafię w prowadzeniu prac konserwatorskich w świątyni. W tym roku przyznał dotacje na prace przy ikonach.

Cerkiew w Mostowlanach do rejestru zabytków województwa podlaskiego została wpisana w 1987 roku.

Uroczystość 180-lecia budowy cerkwi w Mostowlanach była połączona z poświęceniem cerkwi po generalnym remoncie oraz z jubileuszem 30-lecia posługi kapłańskiej ks. prot. Sławomira Jakimiuka. Uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej.