JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, ks. prot. Sławomir Jakimiuk proboszcz parafii pw. św. ap. Jana Teologa w Mostowlanach