Wizyta Podlaskiej Konserwator Zabytków w Różanymstoku

W dniu 23 maja 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wizytowała Różanystok. W oględzinach uczestniczyli także: Piotr Rećko – Starosta Sokólski, ks. dr Wojciech Witkowski – proboszcz parafii pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku, przedstawiciele starostwa sokólskiego oraz pracownicy WUOZ w Białymstoku.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z planowaną inwestycją dotyczącą nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych w kontekście istniejącego zagospodarowania terenu, w tym również dokonanie oględzin obiektów zabytkowych Różanegostoku znajdujących się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.

Mowa zwłaszcza o murowanym kościele d. o.o. Dominikanów, obecnie parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku, wpisanym do rejestru zabytków w 1964 roku, dawnym klasztorze Dominikanów, objętym ochroną konserwatorską w 1964 roku oraz dawnej cerkwi, wpisanej do rejestru zabytków w 1991 roku.

Fundatorem konwentu Dominikanów był Szczęsny Tyszkiewicz, który w 1652 r. zamówił u malarza w Grodnie obraz Matki Bożej. Wkrótce obraz ten zasłynął jako „cudowny”. W latach 1659-1663 zbudowano drewniany kościół, w świątyni umieszczono wspomniany wizerunek Matki Bożej. W 1759 r. Dominikanie rozpoczęli budowę nowego, murowanego kościoła. W 1867 r. świątynię przekazano duchownym prawosławnym. W trakcie działań wojennych klasztor zamieniono na magazyn zbożowy. W 1918 r. świątynia została przekazana duchowieństwu katolickiemu.

W ostatnich latach Parafia pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku otrzymała szereg dotacji na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła parafialnego. Dzięki przyznanym środkom dokonano konserwacji zabytkowej ambony, ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania Jezusa oraz rozpoczęto prace dotyczące ołtarza pw. Św. Franciszka. Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 191 000 złotych – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.