Wizyta PWKZ na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego

W dniu 18 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wizytowała tereny zabytkowe z obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W spotkaniu wzięli udział mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz – burmistrz Miasta Goniądza, mgr inż. Artur Wiatr – dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, mgr inż. Włodzimierz Wróblewski – zastępca dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz mec. Małgorzata Kierzkowska – zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Celem wizyty były oględziny terenu Goniądza objętego ochroną konserwatorską. Poruszono również kwestie ochrony konserwatorskiej strategicznych miejsc z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy został utworzony 9 września 1993 roku mocą rozporządzenia Rady Ministrów. Jego powierzchnia wynosi 59 223 ha, a otulina zajmuje obszar 66 824 ha. Długość Parku wynosi ok. 100 km, zaś jego szerokość waha się od 1,5 do ponad 20 km.