Wizyta PWKZ w Fastach

W dniu 22 września 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków dokonała odbioru inwestycji w zakresie wykonania polichromii we wnętrzu cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

Przedmiotowa cerkiew powstała z fundacji Aleksandra Chodkiewicza po nadaniu monasterowi w Supraślu w 1501 r. włości choroskiej i części dóbr białostockich. Drewnianą cerkiew spalono w czasie powstania styczniowego. Wkrótce na cmentarzu powstała kaplica pw. Świętego Archanioła Michała, która przejęła funkcję cerkwi parafialnej. Obecną świątynię wzniesiono w 1875 r. To obiekt murowany, pięciokopułowy w stylu neobizantyjskim.

W latach 1994-1995 we wnętrzu świątyni wykonano następujące prace: odświeżono tynki oraz dokonano renowacji ikonostasu. Natomiast w ostatnich latach przeprowadzono szeroko zakrojone roboty budowlane dotyczące zarówno elewacji, jak i wnętrza przedmiotowej cerkwi.

Decyzją z 1979 roku cerkiew wraz z otaczającym terenem cmentarza przycerkiewnego została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Świątynia w Fastach stanowi niezwykle cenny przykład sztuki cerkiewnej województwa podlaskiego. Prace dotyczące polichromii w budynku cerkwi zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

W 2022 roku Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 25 000 zł, przeznaczoną na remont cerkwi cmentarnej pw. Św. Michała Archanioła.