WIZYTA STUDYJNA SZLAKIEM PODLASKICH ŚWIĄTYŃ

12 września Prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków wraz z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim odwiedzili trzy podlaskie świątynie podczas wizyty studyjnej w Sokółce, Różanymstoku i Janowie.

Wyjazd studyjny miał na celu przyjrzenie się efektom najnowszych prac konserwatorskich jakie zostały wykonane w świątyniach , a które zostały dofinansowane ze środków PWKZ.

Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku

Parafia pw. Św. Jerzego w Janowie

Świątynie w Sokółce, Różanymstoku i Janowie należą do najpiękniejszych w regionie, charakteryzują się także ciekawą historią. Pani Konserwator oraz Wojewoda Podlaski zgodnie zapowiedzieli, że takie wyjazdy studyjne będą w przyszłości kontynuowane w całym regionie i będą dotyczyły zarówno świątyń katolickich jak i prawosławnych.