Wizytacja PWKZ w kamienicy Tyzenhauza w Sokółce

W dniu 28.09.2021 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków wraz z Bohdanem Paszkowskim Wojewodą Podlaskim wizytowała zabytkową kamienicę Tyzenhauza z XIX w.

Na zdjęciu od prawej: prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz PWKZ, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki, Andrzej Raczkowski Konsul RP, Agnieszka Kozakiewicz oraz Adam Juchnik.

W spotkaniu wzięli również udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, konsul RP Andrzej Raczkowski oraz pracownicy Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Antoni Tyzenhauz podczas panowania Stanisława Augusta pełnił funkcję jednego z najbardziej wpływowych polityków Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dodatkowo zarządzał majątkiem królewskim na Litwie. Tyzenhauz zasłynął ze spektakularnego uprzemysłowienia okolic Grodna. Dokonał rozbudowy Sokółki zachowując jej historyczny układ urbanistyczny.

W 2010 r. kamienica Tyzenhauza z I poł. XIX w. znajdująca się przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Budynek jest jednym z najstarszych w mieście. Posiada wartości artystyczne przejawiające się w gzymsie wieńczącym, gzymsie pośrednim, profilowanych paskach okiennych oraz ozdobnej stolarce drzwiowej. Obiekt wzniesiono w stylu klasycystycznym.

W sierpniu bieżącego roku zakończył się remont kamienicy, który zwieńczył transgraniczny projekt „Szlakiem Tyzenhauza” realizowanego przez władze Sokółki oraz Grodna. Wyremontowana kamienica została przeznaczona na cele kulturalno-edukacyjne. W budynku mieszczą się pracownie edukacyjne, sale wystawienniczo-konferencyjne, punkt informacji turystycznej oraz pomieszczenia biurowe.

Postać Antoniego Tyzenhauza łączy Grodno i Sokółkę. Modernizacja obiektu jest dobrym przykładem udanych prac budowlano-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Mieszczący się w tym zabytku Sokólski Ośrodek Kultury bez wątpienia posłuży lokalnej społeczności w jej rozwoju kulturalno-artystycznym. Kamienica Tyzenhauza jest obiektem na mapie Sokółki, który warto poznać – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.