WIZYTACJA PROF. MAŁGORZATY DAJNOWICZ WE DWORZE CZESŁAWA MIŁOSZA W KRASNOGRUDZIE

W ostatnim czasie prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wizytowała dwór Czesława Miłosza w Krasnogrudzie.

 Dwór Czesława Miłosza w Krasnogrudzie

Pierwsze informacje o dworze oraz majątku Krasnogrudy pochodzą z 1676 r. O dobytku wiemy więcej od 1785 roku, kiedy to folwark Krasnogrudzki oraz okoliczne wsie: Żegary, Gawieniańce i Bierżynie  zostały zakupione przez Eysymontów, a dokładnie Macieja Tadeusza Eysymonta.

Od końca XVIII wieku do II wojny światowej historia tego miejsca jest ściśle związana z rodzinami Eysymontów i Kunatów.  Pierwszym właścicielem Krasnogrudy z rodziny Kunatów, z której wywodziła się matka Czesława Miłosza, Weronika, był Teofil, zaś po nim syn Bronisław Kunat. W okresie międzywojennym ostatnie spadkobierczynie Krasnogrudy, siostry Janina Niementowska z d. Kunat oraz  Gabriela Lipska z d. Kunat prowadziły we dworze pensjonat letniskowy. Czesław Miłosz przyjeżdżał tu niejednokrotnie podczas wakacji jako uczeń wileńskiego gimnazjum, a potem student prawa. W okresie II wojny światowej majątek przeszedł w posiadanie niemieckie. Po wojnie, w rezultacie reformy rolnej, dwór i dobra ziemskie przestały pełnić rolę własności prywatnej. Właściciele zostali zmuszeni do opuszczenia dworu. Właścicielem Krasnogrudy po wojnie był najpierw Aleksander Czyrowski, a następnie Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych Nadleśnictwo Pomorze, gdzie mieszkały rodziny pracowników nadleśnictwa.

W 2002 r. dwór krasnogrudzki wraz z parkiem w wieloletnią dzierżawę przejęła Fundacja „Pogranicze”, który obecnie jest siedzibą Międzynarodowego Centrum Dialogu.

XVIII – wieczny dwór jest jednym z nielicznych obiektów tego typu na terenie Pojezierza Suwalskiego. Przebywając na terenie tego obiektu odczuwamy obecność Czesława Miłosza. Dzięki współpracy dyrekcji ośrodka oraz mieszkańców Krasnogrudy obiekt ten znakomicie pełni funkcję kulturalno-edukacyjną. – informuje prof. Małgorzata Dajnowicz.

W 1996 roku decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dwór wraz z parkiem został wpisany do rejestru ochrony zabytków województwa podlaskiego.