Wystawa „Prymas Tysiąclecia w Białymstoku” w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym

01.09.2021 roku, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, wzięła udział w wernisażu wystawy zatytułowanej: „Prymas Tysiąclecia w Białymstoku”.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ, podczas wystawy w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym.

Podczas wystawy, podlaska konserwator zabytków, zwróciła szczególną uwagę na interesujący zbiór materiałów ikonograficznych oraz eksponatów muzealnych upamiętniających wizyty Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku.

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 03.08.1901 r. w miejscowości Zuzela, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Dorastając wśród prostych ludzi, przesiąknął ufną wiarą. W 1913 r. przyjął sakrament bierzmowania z rąk biskupa płockiego Juliana Nowowiejskiego. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a następnie pełnił obowiązki kapłańskie jako wikariusz katedry włocławskiej. 03.08.1924 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej Włocławskiej. 04.03.1946 r. został mianowanym przez Piusa XII biskupem lubelskim. Na Jasnej Górze, w Częstochowie otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza kardynała Augusta Hlonda. 12.11.1948 r. został mianowany Prymasem Polski. W czasach komunizmu niestrudzenie bronił Kościoła w Polsce. 12.01.1953 r. na konsystorzu w Rzymie został mianowany kardynałem.

Prymas Polski był związany z Białymstokiem, stolicę województwa podlaskiego odwiedził aż 8 razy. Uczestniczył m.in. w pogrzebie biskupa Władysława Suszyńskiego, konsekracji biskupów Henryka Gulbinowicza, Edwarda Kisiela czy Adama Sawickiego. Najdłuższą i niewątpliwe najbardziej zapamiętaną wizytą Prymasa były uroczystości Millenium Chrztu Polski. Na Jasnej Górze, Prymas dokonał Aktu całkowitego oddania Polski w niewolę Matce Chrystusowej za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie. Białystok był ostatnią 24 stacją millenijną.

Postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest niezwykle ważna dla wiernych z całej Polski. Znamiennym wydarzeniem, które utkwiło w pamięci wielu białostoczan była uroczystość Millenium Chrztu Polski, kiedy to Kardynał Wyszyński po raz kolejny stanął  w Białymstoku. Około 70 tys. wiernych zgromadziło się przed katedrą, aby wspólnie uczestniczyć w liturgii. Liczba zgromadzonych wymownie świadczy o autorytecie Prymasa wśród białostoczan oraz ich gorliwej wierze – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.