ZABYTKOWA KATOLICKA BURSA SZKOLNA W ŁOMŻY Z ODNOWIONĄ ELEWACJĄ

Zakończył się kolejny etap remontu zabytkowej elewacji Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dobrze zachowany, jednorodny stylistycznie budynek podkreśla administracyjną wagę miasta w 2. poł. XIX wieku.

Zakres odbioru robót budowlanych obejmował m.in. uzupełnienie tynków, gruntowanie i malowanie, remont gzymsów i detali architektonicznych, wykonanie okładziny kamiennej cokołu oraz wymianę drzwi wejściowych.

Remont zabytkowej elewacji Katolickiej Bursy Szkolnej w Łomży dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, w tym roku na prace przy zabytku przeznaczył 40 tysięcy złotych.

Historia Pałacu Gubernatora w Łomży (obecnie budynek Katolickiej Bursy Szkolnej w Łomży) sięga 1866 roku. Wtedy Łomża stała się stolicą Guberni Łomżyńskiej i wówczas podjęto decyzję o budowie siedziby gubernatora.

W obecnym kształcie budynek powstał z rozbudowy kamienicy przy ulicy Dwornej z 1845 roku oraz dobudowanego w 1866 roku dłuższego skrzydła od strony Placu Sobornego (obecnie Plac Papieża Jana Pawła II). W 1925 roku skrzydło od strony Placu przedłużono o 4 przęsła, nieco wyższe od pierwotnego pałacu.