Zakończono prace w Pasynkach

W dniu 23 listopada 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków dokonała odbioru końcowego prac prowadzonych przy cerkwi parafialnej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. Ostatni etap dotyczył uzupełnienia brakujących słupów w portykach oraz wykonania opaski ochronnej zewnętrznej.

Świątynia powstała w 1891 roku na planie krzyża greckiego, na kamiennej podmurówce, konstrukcji zrębowo-słupowej. Nad kruchtą znajduje się wieża zwieńczona kopułą, z kolei nawę główną pokryto dachem dwuspadowym. Przed wejściem głównym oraz wejściami bocznymi wykonano dwuspadowe zadaszenie, wsparte bogato profilowanymi słupami. Szczyty budynku ozdobiono dekoracją ciesielską, dzięki czemu nawiązuje stylistycznie do motywów białoruskich. Cerkiew ta należy do najbardziej reprezentatywnych, drewnianych świątyń na Podlasiu, od 1993 roku znajduje się rejestrze zabytków.

Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach otrzymała dotację z budżetu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 23 000 zł, przeznaczoną na zewnętrzne prace remontowe.

Cerkiew pw. Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach przejawia przede wszystkim wartości artystyczne. Szczególną uwagę przyciąga bogata elewacja na wieży. Dzięki współpracy WUOZ w Białymstoku z proboszczem parafii ks. Jarosławem Łojko, cerkiew odzyskała swój nietuzinkowy wygląd – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.