Fundamenty Hotelu Polskiego i kościoła jezuitów w Łomży

W trakcie przebudowy ul. Rządowej (odcinek od wylotu Pl. Stary Rynek do wylotu Pl. Kościuszki – d. Nowego Rynku) odsłonięto część kamiennych fundamentów narożnika pn-zach. budynku, prawdopodobnie dawnego Hotelu Polskiego, zbudowanego w l. 40 XIX w. przez Mateusza Śmiarowskiego. Budynek został zniszczony w 1939 r. i rozebrany po II wojnie światowej. Hotel Polski usytuowany był w narożniku Pl. Kościuszki (d. Nowy Rynek) i ul. Rządowej, która w owym czasie była znacznie węższa niż obecnie, po powojennej przebudowie. Po przeciwnej stronie ul. Rządowej,  w narożniku ul. Rządowej i Krzywe Koło, odsłonięto fragment fundamentu wieży wsch. kościoła jezuitów. Kościół jezuitów na Nowy Mieście wznoszono w kliku fazach od 1621 r., z przerwami przez cały w. XVII i  ostatecznie w latach 1725-31. Monumentalna dwuwieżowa fasada kościoła jezuitów usytuowana była wzdłuż ul. Rządowej na odcinku od ul. Krzywe Koło do obecnej ul. Zjazd, nieistniejącej w czasach budowy kościoła. Kościół został wysadzony przez Niemców w 1944 r. i rozebrany po wojnie, w związku z budową hotelu Polonez.

Ulica Rządowa w Łomży stanowi element historycznego układu urbanistycznego Łomży wpisanego do rejestru zabytków i jednocześnie jest położona na terenie stanowiska archeologicznego – zespół staromiejski (AZP 37-76/1).