POROZMAWIAJMY O ZABYTKACH

Wczoraj (27.08) w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków  w Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie z dziennikarzami „Porozmawiajmy o zabytkach”. Prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków opowiadała m.in. o planowanych wpisach do rejestru zabytków województwa podlaskiego. 

Najwyższą formą ochrony, czyli wpisem do rejestru zabytków, ma zostać objęty neon Albatros w Augustowie. Od lat 60.  jest znakiem rozpoznawczym, umieszczonym na fasadzie budynku – restauracji Albatros.

Wojewódzka konserwator zabytków poinformowała także o planach objęcia ochroną innych cennych miejsc z województwa podlaskiego. Chodzi o kamienicę w Rajgrodzie z 1926 roku, a także cerkiew św. Trójcy w Hajnówce. Do rejestru zabytków wpisane mają być także kościoły autorstwa wybitnego architekta -Stanisława Bukowskiego – kościół pw. Krzyża Świętego w Przytułach i Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Chodorówce Nowej.

Prof. Małgorzata Dajnowicz opowiedziała także o zakończonych już pracach konserwatorskich, dofinansowanych w tym roku przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwacji został poddany obraz „Matka Boża Sykstyńska” z Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie.

Z kolei w zabytkowym późnogotyckim kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Szczepankowie zakończył się pierwszy etap prac remontowych i konserwatorskich. Do tej pory zostały już usunięte betonowe lamperie w nawie i części prezbiterium oraz cementowe wyprawy tynkarskie w kruchtach. Zdjęto ceramiczne posadzki i cementowe podbudowy w nawie i kruchtach (pozostawiono ceramiczną posadzkę w prezbiterium ze względu na jej wartość zabytkową). Trwają prace związane z wykonaniem ogrzewania podłogowego w nawie. W następnym etapie planowane jest rozpoczęcie konserwacji elewacji południowej świątyni.

Podlaska konserwator zabytków mówiła także najnowszych wpisach do rejestru zabytków i włączeniach do wojewódzkiej ewidencji zabytków.