Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz z wizytą studyjną w Pasynkach

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz w ostatnim czasie dokonała oględzin wyniku prac związanych z remontem cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ oraz proboszcz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach, o. Jarosław Łojko.

W ubiegłym roku podlaska konserwator zabytków przekazała dotację w wysokości 20 tysięcy złotych na prace remontowe obiektu, które obejmowały: renowację podmurówki, remont dachu z częściową wymianą orynnowania, przegląd konstrukcji ścian i podwalin, remont szalówki ścian oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach wybudowano w 1891 roku. Świątynia została wzniesiona na planie krzyża greckiego, z prezbiterium zamkniętym apsydą wzniesioną na rzucie trapezu. Szczyty budynku zdobione dekoracją ciesielską nawiązują stylistycznie do motywów białoruskich.

W 1993 r., decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cerkiew wpisano do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Cerkiew p.w. św. Jana Chrzciciela w Pasynkach przejawia przede wszystkim wartości artystyczne. Szczególną uwagę przyciąga bogata elewacja na wieży. Dzięki współpracy z proboszczem parafii o. Jarosławem Łojko, cerkiew odzyskała swój nietuzinkowy wygląd. Z pewnością jest jedną z najbardziej reprezentatywnych drewnianych cerkwi na Podlasiu – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.