Spotkanie dotyczące oznakowania cmentarza żydowskiego w Orli

W dniu 23.09.2021 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków wzięła udział w symbolicznym oznakowaniu cmentarza żydowskiego w Orli.

Spotkanie dot. oznakowania cmentarza żydowskiego w Orli.
Spotkanie dot. oznakowania cmentarza żydowskiego w Orli.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Zygmunt Stępiński – Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, przedstawicielstwo Narodowego Instytutu Dziedzictwa, lokalni mieszkańcy.

Organizacja ceremonii odbyła się w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Inicjatywa ta zakłada identyfikację wszystkich cmentarzy stanowiących do 1939 roku własność gmin żydowskich oraz wprowadzenie ujednoliconej formy ich oznaczania. Ceremoniom towarzyszą merytoryczne programy edukacyjne adresowane do lokalnej społeczności. Ostatnia tego typu ceremonia, w której wzięła udział prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, odbyła się w Tykocinie w 2018 r.

Ludność żydowska stanowiła ważny odsetek społeczności Orli. Przed II wojną światową społeczność ta stanowiła około 75% mieszkańców tej miejscowości. Podczas Holocaustu spotkał ją tragiczny los, podobnie jak w innych częściach Polski i Podlasia ludność ta została wymordowana przez Niemców. Społeczność żydowska wniosła ważny wkład w rozwój dziedzictwa kulturowego Orli i Podlasia. Cmentarze, znajdujące się również pod ochroną konserwatorską, są materialnym dziedzictwem historycznym, zabytkowym jak i śladem wielowiekowej obecności Żydów na ziemi podlaskiej. Tego rodzaju spotkania, w tym działania upamiętniające wkład ludności żydowskiej w dzieje naszych ziem są ważne i potrzebne, także z punku widzenia pielęgnowania pamięci o mieszkańcach Podlasia, którzy żyli wśród Polaków przez wiele wieków  – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Po uroczystościach podlaska konserwator zabytków wizytowała również synagogę w Orli. Obiekt ten zbudowano w drugiej poł. XVIII w. w stylu barokowym. Wnętrze budynku ozdobiono polichromią o motywie roślinno-zwierzęcym w kolorach pastelowych. Decyzją z 1953 r. synagogę wpisano do rejestru zabytków województwa podlaskiego.