Przeskocz do treści

W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo petentów i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, na parterze Urzędu zostało uruchomione Biuro Podawcze, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Tel.: 85 74-12-332 wew. 48. Wszystkie dokumenty dostarczone do Urzędu osobiście, należy składać w Biurze Podawczym. 

Czytaj dalej... "BIURO PODAWCZE"

Decyzją z dn. 05.10.2020 r., prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego ornament - wić akantową okalającą ramę obrazu "Stygmatyzacja św. Franciszka z Asyżu", znajdującego się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach. 

Czytaj dalej... "WIĆ AKANTOWA W REJESTRZE ZABYTKÓW"

Sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach (obecnie teren Republiki Białorusi) z 1936 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Decyzję w tej sprawie w poniedziałek (05.10) podpisała prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. 

Czytaj dalej... "SZTANDAR W REJESTRZE ZABYTKÓW"