Przeskocz do treści

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca i św. Antoniego Padewskiego w Boćkach to jedna z najważniejszych fundacji Sapiehów na Podlasiu, dzieło wybitnych architektów z 1. połowy XVIII wieku - Osieckiego i Klemma. W tym roku, dzięki dotacji przyznanej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontynuowane będą prace renowacyjne przy murowanym ogrodzeniu kościoła, wyremontowana zostanie także przykościelna dzwonnica. 

Czytaj dalej... "RENOWACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA KOŚCIOŁA W BOĆKACH"

W nawiązaniu do szeroko komentowanej sprawy zabytkowego mostu w Pilchowicach (województwo dolnośląskie), przypominamy jakie dodatkowe możliwości ochrony zabytkowych obiektów wprowadziła nowelizacja z 2017 roku Ustawy o ochronie zabytków i opiece nas zabytkami. Dzięki niej, przez trzy lata, udało się ocalić od wyburzeń wiele cennych obiektów na terenie całej Polski.

Most w Pilchowicach, źródło: https://film.wp.pl/generalny-konserwator-zabytkow-dla-wp-most-pilchowicki-nie-moze-byc-wyburzony-6539397693540481a

Czytaj dalej... "ZABYTKI POD OCHRONĄ"

Meczet w Kruszynianach jest unikalnym w skali kraju przykładem islamskiego, drewnianego budownictwa sakralnego, funkcjonującym do dziś. Dzięki wsparciu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeszcze w tym roku zostanie wyremontowany.

Meczet w Kruszynianach

Czytaj dalej... "REMONT ZABYTKOWEGO MECZETU W KRUSZYNIANACH"

Znajdujący się w centrum tykocińskiego rynku, osiemnastowieczny monument uznawany jest za jeden z najstarszych pomników świeckich w Polsce. Dzięki wsparciu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeszcze w tym roku, pomnik Stefana Czarnieckiego zostanie poddany konserwacji.

Czytaj dalej... "POMNIK STEFANA CZARNIECKIEGO W TYKOCINIE PRZEJDZIE RENOWACJĘ"

Pałac Branickich i zabytkowy budynek przy ul. Warszawskiej w Białymstoku ze wsparciem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Umowy o dotacje podpisali rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku. 

prof. Adam Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Czytaj dalej... "DOTACJE DLA UNIWERSYTETÓW"