Aktualności

Życzenia wielkanocne 2017

kartka_wielkanoc_2017

Z okazji Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, wielu głębokich przeżyć, wewnętrznego spokoju i wytrwałości oraz pogody ducha w każdym nadchodzącym dniu życzy Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Białymstoku Andrzej Nowakowski

Nowy regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na stronie BIP zostało opublikowane Zarządzenie nr 1/2017 Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania pod adresem: http://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/dotacje-na-prace-przy-zabytku.html.

Komunikat MKiDN ws. ochrony zieleni zabytkowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.


Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa