Przeskocz do treści

Zgodnie z uchwałą Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjętą na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 roku „wniosek o uznanie z Pomnik Historii „Tykocin – historyczny zespół miasta” Rada zaopiniowała pozytywnie. (…) Rada zaleca także podjęcie działań na rzecz uznania pozostałego obszaru historycznego miasta za park kulturowy.”  W posiedzeniu wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaski wojewódzki konserwator zabytków.

Czytaj dalej... "ROZ REKOMENDUJE TYKOCIN DO POMNIKA HISTORII"

Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa podlaskiego.

Czytaj dalej... "DOTACJE 2020"

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wydawania pozwoleń na instalację kolektorów słonecznych na terenach i przy obiektach objętych ochroną konserwatorską, poniżej przedstawiamy informację, które mamy nadzieję pozwolą Państwu na usprawnienie realizacji planowanej inwestycji. Czytaj dalej... "KOLEKTORY SŁONECZNE NA ZABYTKACH"

W 2019 r. do wojewódzkiej ewidencji zabytków zostało włączonych  31 kart ewidencyjnych obiektów z terenu miasta Białegostoku:

Są to m.in. dwa wiadukty przy ul. Hetmańskiej, pięć magazynów wojskowych przy ul. Węglowej 5, zespół Państwowej Wytwórni Wódek nr 8 ob., Wojewódzka Komenda Policji  przy ul. Warszawskiej 65, kamienice przy Rynku Kościuszki  5A, 13, 16 oraz domy przy ul. Świętojańskiej 18, 18/1, 24, 26, 28, 32.

W najbliższym czasie planowane jest włączenie kolejnych kart.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przypominają o zasadach legalnego poszukiwania zabytków.

A poniżej materiał nt. zrealizowany w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku  https://bialystok.tvp.pl/…/w-poszukiwaniu-sladow-przeszlosci

W odniesieniu do nierzetelnych informacji zamieszczonych w artykule „Gazety Wyborczej” na temat wpisu do rejestru zabytków nieruchomych elewacji kamienicy przy ul. Mikołaja 8 w Białymstoku

(artykuł Andrzeja Kłopotowskiego pt. Zabytkowa ściana na Świętego Mikołaja. A reszta bez ochrony, 21 stycznia 2020 r., wydanie online)

Pragnę podkreślić, o czym informowana była opinia publiczna poprzez doniesienia medialne, że wpis do rejestru zabytków (decyzja z dnia 15.11.2019 r. w sprawie wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków elewacji kamienicy przy ul. Świętego Mikołaja 8) nie opierała się na kompromisie – jak podała „Gazeta Wyborcza” w.w  artykule, a podjęta na podstawie rzetelnego rozpoznania sprawy, w oparciu o zgromadzony liczny materiał dowodowy. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków części tego obiektu była jedynym możliwym rozwiązaniem prawnym, jakie mógł podjąć w obecnym czasie WKZ. Czytaj dalej... "KAMIENICA PRZY UL. MIKOŁAJA 8"

Prof. Małgorzata Dajnowicz w plebiscycie na OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Kurier Poranny - poranny.pl, zachęcamy do głosowania !! Głosowanie rozpoczęło się dziś (7.01) i potrwa do 11.02

Regulamin  http://bitly.pl/kDzVF

Głosowanie http://bitly.pl/XVLzU

Prawosławni oraz wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy i staroobrzędowcy, obchodzą święta Bożego Narodzenia. Świętuje ponad 90 proc. cerkiewnych parafii w kraju. Wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia oraz radości i sił z okazji świąt składa prof. Małgorzata Dajnowicz, dziękując za przesłane życzenia.