Przeskocz do treści

Park Dyrekcyjny w Białowieży już wkrótce mieszkańcy i turyści zobaczą w nowej odsłonie.  Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków i Andrzej Nowak - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z komisją wzięli udział w oględzinach konserwatorskich terenu.

   

17 wyjątkowych budowli epoki modernizmu. Wśród nich obiekty sakralne, domy, wille mieszkalne, budynki użyteczności publicznej - te dobrze i mniej znane mieszkańcom naszego regionu. Można je oglądać na wystawie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Zapraszamy do indywidualnego zwiedzania. Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu:  tel.: 85 74-12-332 wew. 48 lub tel. 570 013 777 Czytaj dalej... "ZABYTKI ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

 

Rekordowa w ostatnich latach kwota 2,2 mln zł zostanie przeznaczona w 2019 r. w Podlaskiem na konserwację zabytków. Wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz podpisała w Białymstoku umowy na te dotacje.

Pieniądze - w różnych kwotach - dostaną łącznie 53 podmioty."Dofinansowaliśmy bardzo różne zabytki. Najwięcej środków przeznaczyliśmy na zabytki sakralne, zarówno kościoły katolickie jaki i cerkwie - dlatego, że stanowią one najwyższy odsetek zabytków w województwie podlaskim, ale również dofinansowaliśmy obiekty prywatne" - powiedziała dziennikarzom prof. Małgorzata Dajnowicz. Pieniądze otrzymają np. właściciele zabytkowego domu w Tykocinie, kamienicy w Białymstoku, drewnianego wiatraka.

Czytaj dalej... "Ponad 2,2 mln zł trafi na konserwację zabytków w regionie"

Utworzenie pierwszego w województwie podlaskim Parku Kulturowego ogłosili we wtorek (18.06) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, m.in. prof. Magdalena Gawin - wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz - Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, władze miasta i gminy Sokółka, przedstawiciele Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej, społeczność miejscowości Bohoniki.

Ta pierwsza taka forma ochrony w województwie podlaskim ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną tego miejsca. 

Bohoniki są ważnym miejscem ze względu na dziedzictwo polskich Tatarów. Miejscowy meczet jest jednym z najstarszych meczetów w Polsce. Nosi tytuł Pomnika Historii. Jest jedną z dwóch drewnianych zabytkowych świątyń muzułmańskich w Polsce.

Obok meczetu, znajduje się zabytkowy cmentarz muzułmański, mizar. Pomysł objęcia Bohonik ochroną konserwatorską w postaci parku kulturowego, co miało chronić nie tylko zabytki, ale też m.in. teren wokół nich, powstał ponad rok temu. Związane to było z obecnością żwirowni, która znajduje się niedaleko cmentarza, a wydobycie kruszywa stamtąd mogło zagrażać jego trwałości. Opory przed utworzeniem parku mieli sami mieszkańcy. Jednak po spotkaniach i rozmowach niemal wszyscy mieszkańcy Bohonik poparli ten pomysł, a Rada Miasta Sokółki przyjąć uchwałę w tej sprawie - poinformowano na spotkaniu.

Otwierając spotkanie prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków podkreśliła, że ogłoszenie pierwszego Parku Kulturowego na Podlasiu jest historycznym wydarzeniem.

"Rozwój tego miejsca jest możliwy, a nawet konieczny, można by było wybudować różnego rodzaju nowoczesne obiekty, ale muszą one się wpisywać w architekturę tego miejsca pod względem bryły i formy architektonicznej" - podkreśliła prof. Dajnowicz.

"Jest to obszar wyjątkowo dla nas ważny, ważny dla państwa polskiego" - powiedziała wiceminister Gawin. Mówiła, że zabytkowy meczet i mizar "to zupełnie wyjątkowy krajobraz w skali całej Polski". Podkreśliła też, że ministerstwu zależy na tym, aby to dziedzictwo, które jest w Bohonikach przetrwało dla kolejnych pokoleń. "Z dumą mogę dziś powiedzieć, że dziedzictwo polskich Tatarów jest chronione" - dodała Generalna Konserwator Zabytków.W jej ocenie, powstanie parku kulturowego to zasługa ludzi dobrej woli, którzy "potrafili usiąść do stołu i zawrzeć kompromis". "To pokazuje, że jeśli jest dobra wola i chęć współdziałania, to ludzie czasem z bardzo różnych stron mogą zrobić wspólnie coś dobrego" - dodała. I wskazała, że w tym przypadku była współpraca między władzami regionu, Sokółki, Bohonik, społecznością tej miejscowości i inwestorem.Na dobrą współpracę wskazywał też wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. W swoich wystąpieniach mówili też o obawach mieszkańców Bohonik, którzy słysząc o parku kulturowym, mieli obawy, że miejscowość zostanie skansenem, w którym nic nie będzie można zrobić."To jest inna forma ochrony zabytków, to połączenie tego, co trzeba zachować z zachowaniem również konieczności rozwoju tego miejsca lub dawania możliwości pracy" - mówił Paszkowski. Dodał, że w ramach parku są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o możliwość postawienia nowych obiektów i zagospodarowania terenu, ale - jak podkreślił - w żaden sposób nie odbije się to na życiu mieszkańców. "Taka forma ochrony będzie sprzyjać rozwojowi tego miejsca" - wyjaśnił wojewoda.Burmistrz Sokółki podkreśliła, że największą zasługę w utworzeniu parku ma sołtys Bohonik, Marek Stankiewicz, który - jak mówiła - chodził od domu do domu i przekonywał, iż park to nie skansen, a alternatywa nie tylko do ochrony, ale też do życia. Ostatecznie pomysł parku poparło 92 proc. mieszkańców.W imieniu społeczności tatarskiej głos zabrał Bronisław Talkowski, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach (drugiej miejscowości w Podlaskiem, gdzie mieszkają Tatarzy). Powiedział, że Bohoniki i Kruszyniany to są "siostrzane gminy muzułmańskie". "Wszystko, co się dzieje w Bohonikach czy w Kruszynianach, dotyczy nas, bo jesteśmy niedużą społecznością" - dodał. "Uratowanie tego miejsca oznacza, że dobrze zapisaliśmy się w historii. To dla nas jest wielkim zaszczytem, wielką nobilitacją" - podkreślił.Historia osadnictwa tatarskiego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej ma ponad 600 lat. Jako datę dobrowolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Jan Długosz podaje rok 1397. Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. W XVI-XVII wieku zatracili jednak swój język i wiele obyczajów, nazwiska rodowe uległy spolszczeniu.Ilu jest obecnie Tatarów w Polsce, dokładnie nie wiadomo. Według ostatniego spisu powszechnego pochodzenie tatarskie zadeklarowało ok. 2 tys. osób. Dwie najważniejsze organizacje działające w środowisku tatarskim to Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Związek Tatarów RP.

Prof. Małgorzata Dajnowicz -Wojewódzka Konserwator Zabytków w niedzielę (9.06) wzięła udział w uroczystym jubileuszowi 500-lecia parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym. Uroczystościom towarzyszyło spotkanie z mieszkańcami.

Dziękujemy za zdjęcie Wrota Podlasia, a całą fotorelację znajdą Państwo na:  http://bitly.pl/vFY3D

Na  TVP3 Białystok  materiał filmowy z wydarzenia: http://bitly.pl/bZU6Y

Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wzięła udział w sympozjum dotyczącym omówienia wytycznych w zakresie rewitalizacji założenia ogrodowego w Zespole Dworsko-Ogrodowym w miejscowości Hołny Mejera  – wsi  położonej w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny.

Czytaj dalej... "ZESPÓŁ DWORSKO – OGRODOWY W HOŁNACH MEJERA"

2 maja w czwartek Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku będzie nieczynny, ale za to serdecznie Państwa zapraszamy do naszej siedziby 11 maja w sobotę.

♦ zamknięte - czwartek 2 maja
otwarte - sobota 11 maja
7:30-15:30
Pałac Hasbacha
Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
85 741 23 32
www.wuoz.bialystok.pl

A podczas majówki życzymy Wszystkim dobrej pogody, odpoczynku i odwiedzenia wielu ciekawych i oczywiście zabytkowych miejsc na #Podlasie i w całym kraju.