Przeskocz do treści

Prof. Małgorzata Dajnowicz Wojewódzka Konserwator Zabytków podjęła decyzję o wpisaniu do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego zabytek nieruchomy, tj. elewację frontową (południową) i część elewacji wschodniej (na długości 8 m. od krawędzi elewacji frontowej w kierunku północnym) kamienicy przy ul. Św. Mikołaja 8 w Białymstoku, usytuowanej w dzielnicy Śródmieście. Zabytek jest murowany i pochodzi  z ok. 1897 r.

Czytaj dalej... "CZĘŚĆ ELEWACJI KAMIENICY PRZY MIKOŁAJA 8 W REJESTRZE"

Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wpisała do Rejestru Podlaskich Zabytków,  Cmentarz Żydowski w Knyszynie. To jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich na Podlasiu. Cmentarz położony jest na terenie grobli dawnych sadzawek królewskich, które są jedyną pozostałością po rezydencji króla Zygmunta Augusta. Został założony pomiędzy 1750-1768 r. Czytaj dalej... "CMENTARZ ŻYDOWSKI W KNYSZYNIE ZABYTKIEM !!"

W parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie zakończyły się prace konserwatorskie. Pracownicy WUOZ odebrali prace ceglanego detalu architektonicznego wnętrza świątyni. Wartość dotacji PWKZ to 80 tys. zł. 

Na rok 2019 przyznane zostały 52 dotacje przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obiektom sakralnym ale też i świeckim. Trwają odbiory prac, dotąd prace konserwatorskie zakończyły się w 19 obiektach.

Czytaj dalej... "ODBIÓR PRAC KONSERWATORSKICH W SZTABINIE"

 

Siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odwiedzili uczniowie z klasy 1a z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

Zwiedzili wystawę "Zabytki Modernistyczne Województwa Podlaskiego". Zachęcamy też inne szkoły z naszego regionu do przyjrzenia się naszej wystawie. To ciekawa lekcja historii w terenie. Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: tel.: 85 74-12-332 Czytaj dalej... "ZABYTKI OCZAMI LICEALISTÓW"

Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków, prof. UwB otrzymała tytuł Profesora Nauk Humanistycznych przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jest to najwyższy stopień kariery naukowej. Wręczenie nominacji profesorskiej odbędzie się w najbliższym czasie w Pałacu Prezydenckim. 

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskała tam także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (2001 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku zdobyła na Uniwersytecie Opolskim (2009 r.). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2019 r. Jest kierownikiem Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezesem Instytutu Studiów Kobiecych.

Prof. Dajnowicz opublikowała jako autor, współautor i redaktor ponad 130 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej, dziejów prasy, ruchów społecznych, myśli politycznej, tematyki kobiecej. Od 2018 roku pełni funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

http://wuoz.bialystok.pl/konserwator-zabytkow/

Jak czytamy na stronie Prezydent.PL, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

Od początku kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyły się 24 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/statystyki/statystyki-profesorskie/

 

Mieszkańcy, turyści, parafianie mogą już podziwiać zabytkową ambonę w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce. Nastąpił odbiór prac konserwatorskich, którym ambona w sokólskiej świątyni została poddana.

Prace zostały dofinansowane kwotą 30 tys. ze środków PWKZ.

 

Cmentarz żydowski w Knyszynie założony pomiędzy 1750-1768 r., to jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich na Podlasiu. Teraz może zostać wpisany na listę podlaskich zabytków. Ruszyło postępowanie administracyjne w tej sprawie. Cmentarz położony jest na terenie grobli dawnych sadzawek królewskich, które są jedyną pozostałością po rezydencji króla Zygmunta Augusta. 

Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wpisała na listę podlaskich zabytków Dwór Rodziny Lutosławskich w Drozdowie, obecnie to Muzeum Przyrody w Drozdowie, w gminie Piątnica w powiecie łomżyńskim. 

Budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego ze względu na zachowane wartości historyczne, związane z wybitną rodziną Lutosławskich wielkich patriotów, społeczników i specjalistów w dziedzinach nauki, sztuki, gospodarki a także osobą Romana Dmowskiego - polskiego polityka, działacza niepodległościowego, publicysty politycznego, ministra spraw zagranicznych, posła na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, współzałożyciela Narodowej Demokracji, delegata Polski na konferencję paryską w 1919 r. i sygnatariusza traktatu pokojowego w Wersalu. Ponadto ww. budynek wpisuje się do rejestru zabytków ze względu na zachowane wartości artystyczne, jako cenny przykład architektury rezydencjonalnej złożonej z części dworkowej oraz części willowej wykonanej w stylu neorenesansowym według projektu warszawskiego architekta Franciszka Lilpopa (1870-1937). Budynek ma również wartość naukową, jako przedmiot badań historii i dorobku działalności ziemiaństwa Ziemi Łomżyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.

Czytaj dalej... "DWÓR LUTOSŁAWSKICH W DROZDOWIE ZABYTKIEM !!"

Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wpisała na listę podlaskich zabytków budynek administracyjny na terenie białostockiego browaru na Dojlidach.  "Rejestr zabytków jest najwyższą ochroną. Jest to ochrona która ma tzw. wieczystą gwarancję a więc obiekt wpisany do rejestru nie może być mocno przekształcony, wyburzony - tak więc jest to w pełnym słowa tego znaczeniu zabytek chroniony" - powiedziała prof. Dajnowicz. 

Czytaj dalej... "BROWAR W REJESTRZE ZABYTKÓW !!"

W Białymstoku trwają 37. Dni Kultury Chrześcijańskiej. Na spotkaniach obecna jest prof. Małgorzata Dajnowicz. Gościem jednego z wydarzeń w Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym był prof. Wojciech Roszkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykładem pt. "Wojna Kulturowa w Europie".