Przeskocz do treści

Prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków zarekomendowała Pałac Branickich w Białymstoku w konkursie „Zabytek Zadbany”.

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Czytaj dalej... "Konkurs „ZABYTEK ZADBANY”. Rekomendacja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków"

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 18 lutego organizuje Sympozjum „Pomniki Niepodległości”. Udział w wydarzeniu potwierdziła prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 18 lutego organizuje Sympozjum „Pomniki Niepodległości”.   Udział w wydarzeniu potwierdziła  prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytaj dalej... "Za 3 dni sympozjum „Pomniki Niepodległości”"

 Rekordowa dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy podlaskich zabytkach. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozyskała na ten cel 2 miliony 270 tysięcy złotych na rok 2019. To prawie 9 razy więcej niż w roku ubiegłym i najwięcej w historii funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Czytaj dalej... "Podsumowanie roku"

Do Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego dołączyli dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB oraz dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB. Rada Naukowa, która teraz liczy dziewięcioro wybitnych naukowców i praktyków w dziedzinie szeroko pojętej konserwacji zabytków, sprawuje nadzór merytoryczny nad publikacjami Biuletynu. Czytaj dalej... "Nowi członkowie Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego"

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 18 lutego organizuje Sympozjum „Pomniki Niepodległości”.

Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Białystok, ma upowszechnić i pogłębić wiedzę o architekturze województwa podlaskiego. Czytaj dalej... "Sympozjum „Pomniki Niepodległości”"

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, oraz pracownicy Urzędu gościli w progach Pałacu Hasbacha Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Metropolitę Białostockiego Księdza Arcybiskupa dr. Tadeusza Wojdę, Księdza Biskupa Supraskiego Andrzeja, Księdza dr. Zbigniewa Snarskiego (proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku), Księdza mitrata Anatola Fiedoruka (proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. św. Eliasza w Białymstoku) oraz towarzyszących im duchownych obu wyznań.

Czytaj dalej... "Spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku"